1. Anvendelsesområde
Tilbud og produkter fra Doc Save er udelukkende rettet mod erhvervsdrivende i henhold til § 14 i den tyske BGB og mod relevant fagpublikum (medarbejdere inden for sundhedssektoren). Doc Save tilbyder alle ydelser og leveringer på basis af disse Handelsbetingelser. Afvigelser fra de eksisterende handelsbetingelser kan kun godkendes, hvis Doc Save i specifikke enkelttilfælde udtrykkeligt giver skriftligt samtykke.

 

2. Priser
Priser er angivet i DKK ekskl. Moms, fragt og levering med mindre andet er angivet. Såfremt ikke andet er angivet, er priserne fra Doc Save gældende i 30 dage fra afgivelsen af et tilbud. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
 

 

Hvis der er aftalt en leveringsfrist på mere end 4 måneder, forbeholder Doc Save sig retten til forhøje priserne tilsvarende til omkostningsstigninger på grund af valutaændringer, ændrede indkøbsbetingelser eller produktprisstigninger. Hvis stigningen udgør mere end 5 % af den i forvejen aftalte pris, har køber ret til at annullere kontrakten.

 

3. Levering
Ved bestillingen på hverdage før kl. 14 afsendes ordren generelt samme dag. Ved forsendelser til Danmark forventes en leveringstid på to til tre arbejdsdag. Hvis varen ikke er til rådighed, informerer Doc Save omgående kunden om den sandsynlige leveringsdag. Forsendelse leveres frit ved køb over 970,00 DKK ekskl. moms. Ordrer under dette beløb forsendes med et lavt fragtgebyr på 60,00 DKK ekskl. moms. (til Danmark) plus den lovmæssige moms.

 

Doc Save forbeholder sig retten til at vælge fragtrute og opdelingen af forsendelsen i for køber rimelige delleveringer, hvor efterleveringer principielt ikke pålægges fragtgebyr. Der tages forbehold for korrekt og rettidig varetilgang til Doc Save. Overskrides leveringsfristen, er køber berettiget til at sætte en frist for en rimelig efterlevering. Det er først, når fristen for efterlevering er overskredet, at køber har ret til at annullere kontrakten på grund af leveringsforsinkelse eller helt manglende levering. Muligheden for at annullere kontrakten gælder kun for den vare, der ikke er blevet leveret, medmindre en delvis kontraktopfyldelse beviseligt ikke er af interesse for kunden.

 

Hvis de bestilte varer på købers anmodning, afsendes til adresse hvor kvittering for modtagelse, ikke er muligt. Overføres risikoen for utilsigtet tab eller utilsigtet skade til køber, i det øjeblik varerne forlader lageret. Dette gælder uanset om forsendelse sker fra logistikcentret eller transportøren.

 

4. Fortrydelsesret
Køber har hos Doc Save GmbH 14 dages fortrydelsesret på bestilte produkter. Gældende fra den dag, hvor køber modtager varen. Varerne returneres så vidt muligt, i samme mængde og stand som modtaget. Ved returnering af produkter, der har været åbnet eller afprøvet, må forventes en værdiforringelse af varen. Køber er som kunde selv ansvarlig for, at betale for at betale fragten ved returnering af produkter.
Bemærk det ikke er muligt at bytte eller returnere produkter fra TILBUDS-kategorien.

 

 

5. Betaling
Hos Doc Save er det er muligt at betale via bankoverførsel.
Fakturaer fra Doc Save skal betales i løbet af ti dage efter modtagelse af faktura. Hvis betalingsfristen overskrides, forbeholder Doc Save sig ret til tilskrive en rente på 5% på den det tidspunkt gældende basisrentesats fra den europæiske centralbank. 

 

6. Ansvar ved kontraktbrud 
I tilfælde af overtrædelse af kontraktlige eller forud kontraktlige forpligtelser fra Doc Save® eller dets underleverandører. Er Doc Save® kun ansvarlig for bevist eller grov uagtsomhed. Dette gælder ikke ansvar for skader på liv, legeme og sundhed. Dette gælder heller ikke for overtrædelse af sådanne kontraktforpligtelser, der er af særlig betydning for at opnå kontraktens formål (kardinalforpligtelser eller primære forpligtelser). Ansvaret for grov uagtsom overtrædelse af kardinalforpligtelser er begrænset til den kontraktmæssige typiske skade, der kan forudses ved indgåelse af kontrakten.

 

7. Reklamation
Det er købers ansvar, at undersøger produktet - umiddelbart efter produktets ankomst på det aftalte leveringssted. Ved skade eller defekt skal Doc Save gøres skriftligt opmærksom senest inden for ti dage efter levering. Skjulte mangler, skader eller defekter skal ske via en skriftligt henvendelse til Doc Save umiddelbart efter, at sådan er lokaliseret . Hvis køber ikke overholder det enkelte produkts brugsvejledning eller på anden måde misvedligeholder eller ændre på produktet, anses dette ikke som en reklamation.

 

Reklamtion skal ske senest 12 måneder efter, at Doc Save har afleveret produktet hos køber. Undtaget herfra er krav om skadeserstatning på grund af skader på liv, legeme eller sundhed og/eller krave om skadeserstatning på grund af skader forårsaget via groft uagtsomhed eller med bevidst af Doc Save. Her gælder de lovmæssige forældelsesfrister.


8. Ophavsrettigheder
Billeder, tekster, grafiske illustrationer og videoer, der anvendes på Doc Save GmbH website er ophavsretlig beskyttet. Rettighederne er forbeholdt Doc Save. Det er forbudt at benytte disse billeder, tekster, grafiske illustrationer og videoer uden forudgående samtykke fra indehaveren af rettighederne. Doc Save vil retsforfølge enhver form for uberettiget brug.


9. Databeskyttelse
Ved formidling, afslutning, håndtering og ophævelse af kontrakten indsamler, forarbejder og gemmer Doc Save data i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Ved besøg på dette website registreres den benyttede IP-adresse, dato og klokkeslæt, browsertype og computerens styresystem samt de sider, der blev besøgt. Personlige data, som køberen meddeler til Doc Save for eksempel ved en bestilling eller per e-mail (f.eks. navn og kontaktdata) anvendes udelukkende til korrespondens med den pågældende kunde og udelukkende til de formål, som kunden har angivet. Doc Save videregiver kun de kundedata til logistikfirmaer, som er nødvendige for at gennemføre en varelevering. Når betaling afvikles, giver Doc Save kun kundens betalingsdata videre til det pengeinstitut, som er ansvarlig for betalingen. Doc Save giver ingen personlige data videre til tredjemand, medmindre Doc Save er forpligtet til dette ved lov, eller at kunden i forvejen har erklæret sig indforstået med dette. Hvis Doc Save gør brug af tjenesteydelser fra tredjemand in forbindelse med gennemførelsen og afviklingen af forarbejdningsprocesser, overholdes bestemmelserne i den tyske lov om databeskyttelse. Personlige data, som er blevet meddelt til Doc Save via dette website, gemmes kun så længe, som det er nødvendigt for at fuldføre det formål, hvortil disse data blev overgivet. Hvis der er handels- og skatteretslige opbevaringsfrister, som der skal tages hensyn til, kan det være nødvendigt at gemme data i op til 10 år.
 
Hvis køber ikke længere er indforstået med, at dennes personlige data gemmes, eller hvis disse data ikke mere er korrekte, sørger Doc Save for at disse data bliver slettet, korrigeret eller spærret i henhold til de retlige bestemmelser. Hvis dette ønskes, oplyser Doc Save gratis om disse personlige data, som Doc Save har gemt om køberen. Hvis køber har spørgsmål til indsamling, forarbejdning eller brug af købers personlige data, bedes køber henvende sig til: Doc Save GmbH, Alexandrinenstr. 2-3, 10969 Berlin, telefon +49 30 3030 808 70, fax +49 30 3030 808 71, mail@docsave.eu.
 
Dette website anwender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc.(„Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, hvilket er tekstfiler, som gemmes på købers computer og muliggør en analyse af købers brug af websitet. De informationer, som dannes ved hjælp af en cookie om brugen af dette website (inklusiv købers IP-adresse) overføres som regel til en Google server i USA og gemmes der. Doc Save har på dette website aktiveret IP-anonymisering, således at Google forkorter brugerens IP-adresse i alle EU medlemsstater og alle stater, der har en tilsvarende kontrakt med EU. Det er kun i særtilfælde, at den komplette IP-adresse overføres til en Google server i USA og forkortes der. Google anvender disse informationer for at vurdere købers brug af websitet, for at opstille reporter til websites indehaver og for at give yderligere tjenesteydelser i forbindelse med brug af websitet og internettet. Endvidere vil Google videregive disse data til tredjemand for så vidt, at dette er lovpligtigt eller hvis tredjemand forarbejder disse data for Google. Den IP-adresse, som videregives via Google Analytics fra browseren, bliver ikke blandet med andre data, som Google indsamler. Køber kan forhindre at cookies gemmes ved en specifik indstilling af computerens browser ved at downloade og installere det efterfølgende browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doc Save gør dog opmærksom på, at i få tilfælde muligvis ikke alle funktioner på websites kan udnyttes fuldt du. Yderligere informationer om, hvordan Google anvender data, når dette website benyttes, findes under  http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics er blevet udvidet på dette site til at omfatte koden „anonymizelp“, for at sikre anonym indsamling af IP-adresse (såkaldt IP masking)

 

10. Forretningssted, Retsområde, Gældende lov, Gyldigheden af enkelte bestemmelser 
Forretningssted for denne kontrakt er Berlin. Retsområde er Berlin, hvis køber er en erhvervsdrivende. Det samme gælder, hvis køber ikke har almindeligt retsområde i Tyskland, eller hvis køber flytter bopæl eller generelt opholdssted til et sted, der ligger uden for denne lovs anvendelsesområde, eller hvis købers bopæl eller generelle opholdssted er ukendt på tidspunktet for søgsmålet. Kontraktforholdet er underlagt tysk lovgivning. Anvendelsen af UN-købeloven (CISG) er udelukket. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser er eller bliver helt eller delvis ugyldige, har det ingen indflydelse på de øvrige betingelser. Det samme gælder, hvis en eller flere bestemmelser er ufuldstændige.

Leveringsomkostninger

Fri fragt ved køb over 970,00 DKK ekskl. moms,
ellers 60,00 DKK ekskl. moms

Kundeservice

Telefonisk kontakt Man. til Tors. 08.30 til 16.30,
Fre.: 08.30 til 14.00

Telefon: 8988 0000