Podczas negocjacji, zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozwiązania Doc Save pobiera, przechowuje i przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej sporządzony zostaje protokół zawierający adres IP, datę i godzinę, typ przeglądarki oraz systemu operacyjnego komputera jak również przeglądane strony. Dane osobowe, które kupujący przekazuje Doc Save podczas składania zamówienia lub drogą mailową (nazwisko, dane kontaktowe) przetwarzane zostają wyłącznie do korespondencji oraz w celu, w którym zostały udostępnione. Doc Save udostępnia dane kontaktowe przedsiębiorstwu dostawczemu w stopniu, w jakim jest to niezbędne do wykonania zlecenia.

 

W celu przeprowadzenia płatności Doc Save udostępnia dane kupującego przeprowadzającej transakcję instytucji (bankowi). Poza wymienionymi tu przypadkami Doc Save nie udostępnia danych osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, w których jest do tego zobowiązany prawnie i udostępnienie to odbywa się za zgodą kupującego. W przypadku korzystania z usług osób trzecich w toku procesów produkcyjnych , Doc Save przestrzega postanowień ustawy o ochronie danych Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dane osobowe, które zostają przekazane Doc Save poprzez naszą stronę internetową są przechowywane tak długo, aż spełnią cel, w którym zostały udostępnione. Jeżeli ustawy z zakresu prawa handlowego lub podatkowego przewidują okresy przechowywania niektórych danych, okres ich przechowywania może wynosić nawet do 10 lat.

 

Jeśli kupujący wycofa swoją zgodę na przechowywanie jego danych lub przechowywanie jego danych przekroczy dozwolone okoliczności, Doc Save w ramach obowiązującego prawa podejmie kroki w celu usunięcia, korekty lub zablokowania danych. Na życzenie Doc Save udzieli bezpłatnej informacji o danych osobowych, które zostały zebrane na temat kupującego. Pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych oraz wszelkie inne pytania, prośby o korektę, zablokowanie lub usunięcie danych osobowych prosimy kierować do: Doc Save GmbH, Oranienstr. 24, 10999 Berlin, telefon 0800 20 20 950, fax 0800 20 20 951, mail@docsave.eu.

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google Inc.(Google). Google Analytics korzysta z plików "cookies" - dokumentów tekstowych, które są przechowywane na komputerze kupującego, umożliwiających analizę korzystania z witryny Doc Save. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP kupującego) są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Doc Save aktywował na swojej stronie anonimizację adresów IP. Adresy IP użytkowników z krajów UE oraz krajów członkowskich Europejskiej Strefy Gospodarczej zostają w wyniku tego uprzednio skrócone.Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje udostępniony serwerowi Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje przesłane informacje w celu oceny odwiedzin na stronie,tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla ich operatorów oraz w celu świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem danej strony oraz internetu. Zdobyte informacje Google może w niektórych przypadkach udostępniać podmiotom trzecim, jeśli tak stanowi prawo lub jeśli wspomniane podmioty mają za zadanie dalsze przetwarzanie danych na zlecenie Google. Adres IP przesłany przez przeglądarkę internetową odwiedzającego stronę nie jest łączony z innymi danymi Google. Za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki użytkownik może wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies poprzez zainstalowanie wtyczki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doc Save zaznacza jednak, że może to za sobą pociągnąć niemożliwość korzystania z niektórych funkcji strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania danych przez Google podczas użytkowania naszej strony dostępne są tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/. Narzędzie Google Analytics zostało przedłużone o kod „anonymizelp“ w celu umożliwienia anonimowej analizy adresów IP (tzw. IP-masking).

 

Polski rachunek bankowy

Możliwość przeniesienia
do Alior Banku

 

Serwis obsługi klienta

Dział obsługi od poniedziałku
do piątku 9:00 - 17:00

Telefon: 22 307 65 35

 

KOSZT WYSYŁKI

Zamówienia na kwotę pow. 550,00 PLN netto wysyłamy za darmo natomiast standardowa wysyłka kurierem kosztuje 30 PLN netto.